Hockey - info

Bestyrelsen

 

Formand:

Nina O´Neill

soerbyhockey@gmail.com

  

Næstformand

Fleming Jørgensen

 

Kasser

Philipp Bruhns

 

Bestyrelsesmedlem

Jonas Jensen

 

Bestyrelsesmedlem

Christian Wendel

Suppleant nr. 1

Paw Appeldorff

 

Suppleant nr. 2

Jeff Retslov

 

Suppleant nr. 3

Vibeke Pedersen

Suppleant nr. 4

Tommy Grønvold

 
GDPR.jpeg
  • Home
 

Lidt om afdelingen

 

Sørbymagle Idrætsforenings Hockeyafdeling blev stiftet i 1978, af en håndfuld entusiastiske hockeyspillere. Sørbymagle er beliggende i Slagelse Kommune med ca. 78.968 indbyggere, og der bor ca. 1200 indbyggere i Sørbymagle.

 

Hockeyafdelingen er organiseret under Sørbymagle Idrætsforening, som også tilbyder de mere traditionelle idrætsgrene: fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, volleyball og bordtennis. Sørbymagle Idrætsforening tæller i alt 720 medlemmer hvoraf 82 er aktive hockeyspillere i alle aldre.

 

Hockeyafdelingen er ligeledes organiseret under Dansk Hockey Union.

 

Da der under Dansk Hockey Union kun er organiseret 16 klubber i Danmark, hvoraf adskillige ikke har ungdomshold, har vi altid prioriteret internationalt samarbejde meget højt i klubben, med henblik at udvikle det sportslige niveau.

 

Igennem de seneste år har dette udviklet sig til at omfatte samtlige hold i klubben, således at vi årligt afvikler en international udendørsturnering for dame- og herrehold, samt en indendørsturnering for ungdomshold i alle aldre – sidstnævnte i samarbejde med naboklubben i Slagelse. Vi har igennem årene haft besøg fra bl.a. Norge, Sverige, Rusland, Tjekkiet, Tyskland og Holland.

 

 

Spillested:

 

Sørbyhallen / Udendørsstation

Kirkerupvej 16, Sørbymagle

4200 Slagelse.

Tlf.: 58 54 52 11

Støttegruppe ungdom

  • Facebook

Find Sørbymagle Hockey på facebook

  • Facebook
 

Kontingent 2020/2021

 

 

U8 kr. 400,00

 

U10 kr. 425,00

U12 kr. 450,00

 

U16 kr. 550,00

 

Herre/1. Div. kr. 1.000,00

 

Der tages forbehold for ændringer.

 

Aktivt støttemedlem (1-årligt) – 100,- kr.

 

Ved forsinket indbetaling opkræves rykkergebyr – 100,00 kr., ved fortsat manglende betaling overgives inddrivelse til Hovedbestyrelsen, betales ikke herefter, indstilles til udelukkelse fra alle aktiviteter i Idrætsforeningens regi.

 

Træningstider Indendørs 2020/2021

 

Første træningsdag er tirsdag d. 20/10-2020
 

Tirsdag 
Kl. 18.00-20.00 U16/herre
 

Onsdag
Kl. 16.30-18.00 U12 

Fredag

kl. 15.00 - 15.45 U8

kl. 15.30 - 17.00 U10

kl. 17.00 - 18.00 U12

kl. 18.00 - 19.00 Forældre hockey

kl. 18.30 - 19.45 U16

kl. 19.45 - 21.00 U16/ Herre 

Trænere:
U6: Mathias Jørgensen

U10: Philipp Bruhns 
U12: Kris Søndergaard, Mike skjoldmose og Anette Klarskov  
U16: Mathias Jørgensen    
Herrer: Jonas Jensen/Mathias Jørgensen  

Trænere & Holdledere 2020/21

 

Legestue:


Træner: Mathias Jørgensen

U10

 

Træner: Philipp Bruhns 


Holdleder: Tenna Grønsdal

U12:

 

Træner: Philipp Bruhns

 

Holdleder: Nina Wendel

 

U16:

 

Træner: Mathias Jørgensen

Holdleder: Berit Bøgekjær

 

Herre/ 1. Div:

 

Træner: Jonas Jensen 

 

Træner: Mathias Jørgensen 

 

 
 

Børnepolitik

 

DIF Projekt “På vej mod et godt idrætsmiljø for børn”

 

Sørbymagle hockeyklub har i år 2001/2002, sammen med 2 andre klubber i Danmark, deltaget i et kvalitetsudviklingsprojekt “et godt idrætsmiljø for børn” hvor der stilles skarpt på klubbernes vigtigste råstof – børnene.

 

Projektet sætter fokus på 6 indsatsområder, som der skal arbejdes målrettet med i klubben, før klubben kan modtage Danmarks Idræts-Forbund’s kvalitetsmærke som bevis på gennemførelse af projektet.

 

Sørbymagle hockeyklub modtog i år 2002 certifikat for et godt idrætsmiljø for børn.

 

Børnepolitik i Sørbymagle Hockeyklub/målsætning

 

· Det skal først og fremmest være sjovt at spille hockey, både til træning, i kamp og i alle andre sammenhænge i klubben

· Vi forventer at alle udviser en adfærd som baserer sig på gensidig respekt, tillid og ligeværdighed

· Det være både sportsligt og socialt udviklende for det enkelte barn at deltage i klubbens aktiviteter.

· Vi lægger vægt på at det enkelte barn oplever ansvarsfulde og kompetente voksne, som skaber et miljø, så alle oplever tryghed og velvære i klubben

· Vi ønsker en stabil medlemsfremgang af medlemmer under 18 år på 10% om året.

· Vi ønsker til enhver tid at opnå de bedst mulige sportslige resultater, med de muligheder, som det aktuelle spillermateriale giver. Det betyder at vi vil være blandt de 3 mest vindende klubber i de til enhver tid værende turneringsrækker.

· Vi tror på at hockey bedst læres gennem både leg, og senere gennem systematisk, målrettet træning, som planlægges med udgangspunkt i den enkeltes og holdets niveau.

· Vi forventer at træneren, sammen med det enkelte hold aftaler sportslige mål forud for hver sæson.

 

Af klubbens børn forventer vi:

 

· at man møder til tiden til træning og kamp

· at der meldes afbud hvis man er forhindret i at komme til træning og kamp

· at det er en fælles opgave at rydde op efter træning

· at man udviser en adfærd der kan opfattes som “almindelig god opførsel” både indenfor og udenfor banen

· Vi ønsker at fremme fairplay og kendskab til reglerne ved at inddrage ungdomsspillere i dommergerningen.

· Vi forventer at forældre involverer sig aktivt og engageret i arbejdet omkring i de enkelte hold og i klubben som helhed.

· Klubbens forældre og medlemmer kan forvente god information om alle aktiviteter i klubben

 

Så ved du hvad vi står for i hockeyklubben.

 

Andet

 

Hockeyafdelingen følger Sørbymagle Idræts Forenings retningslinier vedr. forebyggelse af pædofili. Det vil sige at der årligt indhentes oplysninger fra det centrale kriminalregister på alle klubbens ungdomsledere. Hvis du vil vide mere om vores indsats, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Doping

 

Dopingpolitik

 

Foreningen tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer.

 

Foreningen er som medlem af Dansk Hockey Union underlagt Danmark Idræts forbunds (DIF) dopingregler og – kontrolregulativ.

 

Klubbens medlemmer er som følge heraf forpligtiget til at deltage i de dopingkontroller som måtte blive foranstaltet af DIF.

 

Klubbens medlemmer er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner som måtte blive givet af DIF eller specialforbund i henhold til dopingregulativet.

 

Foreningen betragter dopingmidler så etisk ukorrekt og sundhedsfarlig at alene anvendelse påpeget af andre af foreningens medlemmer kan medføre udelukkelse af foreningen efter bestyrelsens beslutning jf. foreningens love.

 

Er du i tvivl om hvad der er på dopinglisten, så tjek Antidoping Danmark´s hjemmeside doping.dk

© sifsport.dk 2020   I   Design OFA & FORMEGON

facebook-icon.png
email-14-xxl.png