SØRBYMAGLE
IDRÆTSFORENING

Bestyrelsen

Formand:

Nina O´Neill

Tlf. 22 33 09 66

soerbyhockey@gmail.com

 

 

Næstformand

Fleming Jørgensen

Tlf. 61 69 27 16

platanvej31@gmail.com

 

 

Kasser

Philipp Bruhns

Tlf: 31 15 13 74

hockey.philipp@brainspired.com

 

 

Bestyrelsesmedlem

Jonas Jensen

Tlf. 25 75 61 08

mr.jones83@hotmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem

Tenna Grønsdal

Tlf. 51 92 40 95

banehegnet3@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant nr. 1

Paw Appeldorff

Tlf. 51 78 71 24

pawappeldorff@yahoo.com

 

 

Suppleant nr. 2

 Jeff Retslov

Tlf. 27204365

pablo_4200@hotmail.com

 

 

Suppleant nr. 3

Vibeke Pedersen

Tlf. 23 82 47 34

vmp@stofanet.dk

 

 

 

Lidt om afdelingen

 

Sørbymagle Idrætsforenings Hockeyafdeling blev stiftet i 1978, af en håndfuld entusiastiske hockeyspillere. Sørbymagle er beliggende i Slagelse Kommune med ca. 78.968 indbyggere, og der bor ca. 1200 indbyggere i Sørbymagle.

 

Hockeyafdelingen er organiseret under Sørbymagle Idrætsforening, som også tilbyder de mere traditionelle idrætsgrene: fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, volleyball og bordtennis. Sørbymagle Idrætsforening tæller i alt 720 medlemmer hvoraf 82 er aktive hockeyspillere i alle aldre.

 

Hockeyafdelingen er ligeledes organiseret under Dansk Hockey Union.

 

Da der under Dansk Hockey Union kun er organiseret 16 klubber i Danmark, hvoraf adskillige ikke har ungdomshold, har vi altid prioriteret internationalt samarbejde meget højt i klubben, med henblik at udvikle det sportslige niveau.

 

Igennem de seneste år har dette udviklet sig til at omfatte samtlige hold i klubben, således at vi årligt afvikler en international udendørsturnering for dame- og herrehold, samt en indendørsturnering for ungdomshold i alle aldre – sidstnævnte i samarbejde med naboklubben i Slagelse. Vi har igennem årene haft besøg fra bl.a. Norge, Sverige, Rusland, Tjekkiet, Tyskland og Holland.

 

 

Spillested:

 

Sørbyhallen / Udendørsstation

Kirkerupvej 16, Sørbymagle

4200 Slagelse.

Tlf.: 58 54 52 11

 

 

 

Støttegruppe Ungdom

Find Sørbymagle Hockey på facebook.

Kontingent udendørs 2019

 

 

U8 kr. 400,00

 

U10 kr. 425,00

 

U14 kr. 550,00

 

Damer kr. 550,00

 

Herre/1. Div. kr. 1.100,00

 

 

 

Der tages forbehold for ændringer.

 

Aktivt støttemedlem (1-årligt) – 100,- kr.

 

Ved forsinket indbetaling opkræves rykkergebyr – 100,00 kr., ved fortsat manglende betaling overgives inddrivelse til Hovedbestyrelsen, betales ikke herefter, indstilles til udelukkelse fra alle aktiviteter i Idrætsforeningens regi.

Træningstider

 

Vi håber at se rigtig mange af jer til udendørs hockey.

Indendørs Hockey

Udendørs Hockey

Indendørs Hockey 2019

 

Der trænes således:

 

Tirsdag

1. træningsdag er tirsdag  den 8. oktober - Sørbyhallen:

 

Kl. 18.00 – 20.00 Liga/1.Div, U14

 

 

Onsdag

 

kl. 16.00 - 1700 U10

 

kl. 17.00 - 18.00 U12

 

 

Fredag

 

 

kl. 15.15 – 16.00 U8/U10 Begynder

 

kl. 16.30 – 18.00 U12

 

kl. 17.45 – 19.00 U14

 

kl. 18.45 – 20.00 Åbentræning Herre/Damer/U14

 

 kl. 19.45-21.00 Damer

 

 

Der tages forbehold for ændringer af træningstider, på baggrund

af fremmøde og udnyttelsesgrad !!!

Udendørs Hockey 2019

 

Der trænes således:

 

Mandag:

 

Første træningsdag er onsdag den 14. august 2019

 

Tiderne er gældende frem til indendørs opstart i oktober.

 

Mandag

 

Kl. 16.00-17.00 U6/U8

 

Kl. 16.45-17.45 U10/U12

 

Kl. 17.00-19.00 U14

 

Kl. 18.00-20.00  Piger/Damer

 

 

 

Onsdag

 

Kl 17.00-18.30 U10/U12

 

Kl 19.00-21.00 Herrer og U14

 

Kl 18.00-20.00 Piger/Damer i Slagelse

 

Målmandstræning fra 18.00-18.30, disse dage aftales individuelt med træneren.

 

 

Trænere

 

U6/U8: Philipp Bruhns

 

U10/U12: Rikke Moll

 

U14: Mathias Jørgensen

 

Piger/Damer: Jeff Retslov

 

Herrer: Jonas Jensen/Mathias Jørgensen

 

Målmænd: Paw Appeldorff

 

 

 

Der tages forbehold for ændringer af træningstider, på baggrund af fremmøde og udnyttelsesgrad.

Trænere & Holdledere 2019

 

Legestue:

 

Træner: Philipp Bruhns tlf. 31 15 13 74, mail hockey.philipp@brainspired.com

 

 U10

 

Træner: Rikke Moll, tlf: 25 85 08 92 mail, rikke.moll@live.dk

 

Holdleder: Linda Olsen tlf: 22959905 mail, lsh_spinster@hotmail.com

 

U12:

 

Træner: Rikke Moll, tlf: 25 85 08 92 mail, rikke.moll@live.dk

 

Holdleder: Tenna Grønsdal tlf. , mail: banehegnet3@gmail.com

 

Piger/Damer

 

Træner: Jeffery Retslov, tlf. 27 20 43 65, mail: pablo_4200@hotmail.com

 

Holdleder: Søren Jensen tlf. 21902599, mail: S.jensen73@hotmail.com

 

U14:

 

Træner: Mathias Jørgensen tlf: 28 79 85 57  mail,matjo_matte@hotmail.com

 

Holdleder: Charlotte Grønvold tlf: 41 78 93 75 mail, cgroenvold@gmail.com

 

Herre/ 1. Div:

 

Træner: Jonas Jensen tlf. 25 75 61 08 mail, mr.jones83@hotmail.com

 

Træner: Mathias Jørgensen tlf: 28 79 85 57 mail, matjo_matte@hotmail.com

 

Holdleder: Nina O’Neill, tlf. 22 33 09 66, mail: soerbyhockey@gmail.com

 

 

Børnepolitik

 

DIF Projekt “På vej mod et godt idrætsmiljø for børn”

 

Sørbymagle hockeyklub har i år 2001/2002, sammen med 2 andre klubber i Danmark, deltaget i et kvalitetsudviklingsprojekt “et godt idrætsmiljø for børn” hvor der stilles skarpt på klubbernes vigtigste råstof – børnene.

 

Projektet sætter fokus på 6 indsatsområder, som der skal arbejdes målrettet med i klubben, før klubben kan modtage Danmarks Idræts-Forbund’s kvalitetsmærke som bevis på gennemførelse af projektet.

 

Sørbymagle hockeyklub modtog i år 2002 certifikat for et godt idrætsmiljø for børn.

 

Børnepolitik i Sørbymagle Hockeyklub/målsætning

 

· Det skal først og fremmest være sjovt at spille hockey, både til træning, i kamp og i alle andre sammenhænge i klubben

· Vi forventer at alle udviser en adfærd som baserer sig på gensidig respekt, tillid og ligeværdighed

· Det være både sportsligt og socialt udviklende for det enkelte barn at deltage i klubbens aktiviteter.

· Vi lægger vægt på at det enkelte barn oplever ansvarsfulde og kompetente voksne, som skaber et miljø, så alle oplever tryghed og velvære i klubben

· Vi ønsker en stabil medlemsfremgang af medlemmer under 18 år på 10% om året.

· Vi ønsker til enhver tid at opnå de bedst mulige sportslige resultater, med de muligheder, som det aktuelle spillermateriale giver. Det betyder at vi vil være blandt de 3 mest vindende klubber i de til enhver tid værende turneringsrækker.

· Vi tror på at hockey bedst læres gennem både leg, og senere gennem systematisk, målrettet træning, som planlægges med udgangspunkt i den enkeltes og holdets niveau.

· Vi forventer at træneren, sammen med det enkelte hold aftaler sportslige mål forud for hver sæson.

 

Af klubbens børn forventer vi:

 

· at man møder til tiden til træning og kamp

· at der meldes afbud hvis man er forhindret i at komme til træning og kamp

· at det er en fælles opgave at rydde op efter træning

· at man udviser en adfærd der kan opfattes som “almindelig god opførsel” både indenfor og udenfor banen

· Vi ønsker at fremme fairplay og kendskab til reglerne ved at inddrage ungdomsspillere i dommergerningen.

· Vi forventer at forældre involverer sig aktivt og engageret i arbejdet omkring i de enkelte hold og i klubben som helhed.

· Klubbens forældre og medlemmer kan forvente god information om alle aktiviteter i klubben

 

Så ved du hvad vi står for i hockeyklubben.

 

Andet

 

Hockeyafdelingen følger Sørbymagle Idræts Forenings retningslinier vedr. forebyggelse af pædofili. Det vil sige at der årligt indhentes oplysninger fra det centrale kriminalregister på alle klubbens ungdomsledere. Hvis du vil vide mere om vores indsats, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Doping

 

Dopingpolitik

 

Foreningen tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer.

 

Foreningen er som medlem af Dansk Hockey Union underlagt Danmark Idræts forbunds (DIF) dopingregler og – kontrolregulativ.

 

Klubbens medlemmer er som følge heraf forpligtiget til at deltage i de dopingkontroller som måtte blive foranstaltet af DIF.

 

Klubbens medlemmer er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner som måtte blive givet af DIF eller specialforbund i henhold til dopingregulativet.

 

Foreningen betragter dopingmidler så etisk ukorrekt og sundhedsfarlig at alene anvendelse påpeget af andre af foreningens medlemmer kan medføre udelukkelse af foreningen efter bestyrelsens beslutning jf. foreningens love.

 

Er du i tvivl om hvad der er på dopinglisten, så tjek Antidoping Danmark´s hjemmeside doping.dk

© sifsport.dk 2018   I   Design OFA & FORMEGON